0888 832 502

facebook

Истински млечни продукти от Троянския балкан

Производство

Производството на млечните продукти  с търговска марка „Ферма Борима”се осъществява в екологично чист район, от сурово краве мляко, добито в собствена ферма.

Предприятието притежава всички необходими документи и сертификати за производство.

Чистотата и хигиената покриват, и най-високите стандарти и изисквания, което е гарант за качеството на млечните продукти.

Залагаме на собствена дистрибуция. За нас е важно  ежедневното спазване на всички хигиенни норми и изисквания: от добива на млякото, през всички етапи на производствания процес до получаване на крайни продукти и  доставянето им в търговската мрежа.